Verzekering HUURDER verplicht vanaf 01/01/2019

In Brussel en Wallonië is de huurwetgeving het voorbije jaar aangepast. In Vlaanderen is de wijziging voorzien voor 1 januari 2019. 

Wat verandert er op vlak van verzekeringen?

Wallonië

  • De huurder is verplicht om een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het bewijs daarvan moet hij bezorgen aan de verhuurder.
  • De verhuurder kan een ‘afstand van verhaal’ aan zijn brandpolis laten toevoegen en de meerprijs daarvan doorrekenen aan de huurder als die geen bewijs van zijn verzekering bezorgt.

Vlaanderen

  • De huurder is verplicht om een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, ten minste met de waarborgen Brand en Waterschade. 
  • De verhuurder is verplicht om een brandverzekering af te sluiten.

Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook specifieke regels vastgelegd voor de verhuur van woningen en huurovereenkomsten voor studenten en medehuurders. In tegenstelling tot Wallonië en Vlaanderen voorziet Brussel geen verplichte verzekering.

Concreet

In Wallonië, en in Vlaanderen in principe vanaf 1 januari 2019, moeten huurders dus verplicht een huurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Meestal voorzien eigenaars in de huurovereenkomst nu ook al de verplichting voor de huurder om een woningverzekering af te sluiten. Op die manier zijn eigenaars er zeker van dat eventuele schade aan het gehuurde pand gedekt zal zijn. Het gebeurt ook regelmatig dat de huurder vrijgesteld wordt van die verplichting wanneer de eigenaar een clausule ‘afstand van verhaal’ opneemt in het contract. De huurder moet echter goed nakijken dat de clausule wel degelijk in de huurovereenkomst voorzien is.

De verplichte verzekering voor verhuurders en/of huurders wijzigt dus niets aan de huidige manier van werken. In veel gevallen sluiten eigenaars (verhuurder of niet) en huurders immers een woningverzekering af.

verzekering huurder huurverzekering huur aansprakelijkheid