Bedrijfspand

huis woning verzekering brandverzekering
BRANDVERZEKERING

Een brandverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, toch is zij een noodzaak voor een bedrijf.
Denk maar aan het verloren gaan van het patrimonium, het materieel, de aansprakelijkheid tegenover derde partijen zoals buren, derden, personeel.

De vraag die een bedrijfsleider zal moeten stellen:

Indien zich een brand zal voordoen, kan ik de schadelast dragen zodat het voortbestaan van mijn bedrijf niet in het gedrang komt?

Er is een mogelijkheid om te verzekeren in 2 soorten dekkingen :

 1. dekking volgens het principe van de “genoemde gevaren”
 2. dekking volgens het principe van “alle risico’s”

In de "genoemde gevaren" worden volgende dekkingen opgenomen: 

 • brand en aanverwante gevaren,
 • waterschade,
 • storm,
 • hagel,
 • sneeuw- en ijsdruk,
 • glasbreuk,
 • BA Gebouw,
 • natuurrampen,
 • diefstal

Het principe “alle risico’s” houdt in dat alles is gedekt volgens de algemene voorwaarden, behalve hetgene is uitgesloten.
Dit is de uitgebreidste polis op de verzekeringsmarkt.

Aandachtspunten:

 • dekking in nieuwwaarde of niet?
 • preventieplan opgenomen in de polis?
 • evenredigheidsregel van toepassing of niet?
 • dekking onrechtstreekse verliezen?
 • vrijstelling?
 • werken met een vaste expert in het kader van een schadegeval?
 • kans op onderverzekering?SB verzekeringen